Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 12/8/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Tham dự Đại hội có đại diện chính quyền tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn; các Sở, Ban ngành liên quan; Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Nguyên cùng các cổ đông của Công ty.

           Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động để phù hợp với tình hình mới của Công ty, trong đó quyết định đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Nguyên thành Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Kạn - DATC và trụ sở tại Suối Viền, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC). Qua đó, vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Kạn - DATC tăng từ 2 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng, trong đó DATC nắm giữ 30% vốn điều lệ thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp; cổ đông chiến lược nắm giữ 56,67%; cổ đông hiện hữu 13,33%. Bên cạnh đó, để phù hợp với tình hình mới, nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh trước dự báo nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục biến động lớn, tác động mạnh tới kinh tế trong nước, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 4,5 tháng cuối năm 2009 linh hoạt hơn với chỉ tiêu chủ yếu là phấn đấu doanh thu tiêu thụ đạt 41,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 0,787 tỷ đồng, nộp ngân sách dự kiến trên 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 2,3 triệu đồng/tháng.

Với phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp mang tính khả thi, hiệu quả do Công ty Mua bán nợ thực hiện, tình hình tài chính, tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Nguyên đang từng bước được cải thiện. Nhìn lại những năm qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Nguyên với cơ sở ban đầu là Nhà máy xi măng Bắc Kạn, chuyên về lĩnh vực chính là sản xuất, kinh doanh và mua bán xi măng, vật liệu xây dựng - vốn được coi là một trong những cơ sở công nghiệp có quy mô tương đối lớn đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, do công tác quản lý điều hành yếu kém, tình hình tài chính của Công ty mất cân đối trầm trọng, thiếu vốn để đầu tư, nâng cấp, đổi mới thiết bị, sản phẩm chưa tạo được niềm tin, chỗ đứng trên thương trường nên hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phát huy hiệu quả, khiến Công ty lâm vào tình trạng thua lỗ, gánh nặng nợ nần đối với các ngân hàng chồng chất, nhà máy lao đao và đứng bên bờ vực phá sản.

Nhưng đến thời điểm hiện nay, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty đã có thể tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng trước nhiều tín hiệu khả quan mở ra đối với Công ty. Với sự hỗ trợ tích cực của DATC trong việc thiết lập và thực thi các giải pháp tái cơ cấu, Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Nguyên đã từng bước khôi phục sản xuất, đưa nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Được sự quan tâm ủng hộ, phối hợp và giúp đỡ của UBND tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan ban ngành địa phương và các chủ nợ, DATC đã thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ xử lý tài chính, tái cơ cấu Công ty thông qua phương thức mua bán nợ với các ngân hàng thương mại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược để thực hiện tái cơ cấu toàn diện Công ty, hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất và quản trị doanh nghiệp để giúp Công ty cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành và nhân sự; cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh; duy trì mối liên hệ mật thiết với khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm khách hàng mới, từng bước mở rộng thị trường và thị phần; nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng, từ đó khẳng định uy tín, nâng cao vị thế của Công ty trên thương trường và góp phần tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh Bắc Kạn.

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 3.697.778
Online: 111