Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Thông qua việc phối hợp để giải quyết khoản nợ giữa hai đơn vị xây dựng bằng hình thức mua bán nợ thoả thuận đã cho thấy một hướng giải quyết khá hiệu quả vấn đề nợ tồn đọng XDCB hiện nay.

Tháng 4/2004 Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có nhận được đề nghị bán khoản nợ phải thu có giá trị khoảng trên 400 triệu đồng của Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc Công ty XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An, đây là khoản nợ phải thu đối với Khách nợ là Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị thuộc Tổng công ty Công trình giao thông 8 - Cienco 8.

Sau khi tìm hiểu thì được biết khoản nợ này phát sinh trong các hợp đồng kinh tế từ đầu năm 2002 giữa 2 đơn vị để cung cấp thép và các vật tư xây dựng khác cho nhà thầu thi công các công trình giao thông trọng điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua tỉnh Nghệ An. Do đơn vị thi công chưa được thanh quyết toán đầy đủ và kịp thời khối lượng thi công xây lắp cho nên đang gặp phải rất nhiều khó khăn về tài chính và đang trong quá trình sắp xếp ổn định lại tổ chức hoạt động vì vậy chưa thể thanh toán được khoản nợ này từ nhiều năm qua gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp chủ nợ.

Trước tình hình cần phải xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng để kịp tiến hành cổ phần hoá, Xí nghiệp kinh doanh VLXD đã ký hợp đồng kinh tế bán khoản nợ trên cho DATC theo hình thức thoả thuận “thuận mua vừa bán” để thu lại một phần vốn và có cơ sở xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến khoản nợ đã bị tồn đọng từ lâu không thu được theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Về phía mình sau khi mua nợ và trở thành chủ nợ mới, DATC đã tích cực làm việc với Khách nợ để thực hiện đầy đủ quyền của chủ nợ, nắm bắt tình hình hoạt động và tình hình tài chính của đơn vị nhằm tìm giải pháp để giải quyết hiệu quả nhất cho các bên trên tinh thần hợp tác và đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất của pháp luật.

Trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ đắc lực cho công tác lành mạnh hoá tình hình tài chính, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, DATC đã có các hỗ trợ kịp thời và thoả đáng về giải quyết công nợ cho Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị để đơn vị có điều kiện thanh toán dứt điểm khoản nợ nói trên cho DATC vào cuối năm 2004.

Thông qua toàn bộ quá trình xử lý khoản nợ nói trên bằng giải pháp mua bán và xử lý nợ theo hình thức thoả thuận, DATC đã hỗ trợ kịp thời cho không chỉ doanh nghiệp chủ nợ mà cả doanh nghiệp khách nợ có phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ đã tồn đọng từ nhiều năm chưa giải quyết được để các đơn vị này lành mạnh hoá tình hình tài chính, ổn định lại tổ chức hoạt động và tiếp tục phát triển.


Thống kê: 2.351.683
Online: 57