Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 8/8/2009, Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (DANATEX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2009 thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của DANATEX năm 2009. Theo phương án này, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3,5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, trong đó DATC là cổ đông chi phối của DANATEX với tỷ lệ cổ phần sở hữu là 62,41%.

              Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng tiền thân là Công ty Dệt Đà Nẵng - một doanh nghiệp nhà nước có quy mô trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng với 400 người lao động, chuyên về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dệt may; kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may cho thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu, Ấn Độ, Châu Phi; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu, phụ tùng, hóa chất thông thường, thuốc nhuộm, thiết bị máy móc dùng trong ngành dệt may; thi công lắp đặt hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, thiết bị dây chuyền sản xuất, gia công cơ khí.

Công ty Cổ phần chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/4/2006. Ngay từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh của Công ty đã bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém trong mô hình tổ chức, phương pháp quản lý, tình hình tài chính của Công ty mất cân đối trầm trọng, thiếu vốn để đầu tư, nâng cấp, đổi mới thiết bị nên hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phát huy hiệu quả. Nguồn vốn của Công ty chủ yếu là vốn vay nên không chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh. Mặt khác, tại thời điểm chuyển đổi thành Công ty Cổ phần, Công ty chưa được nhà nước xử lý trịêt để những tồn tại phát sinh trong giai đoạn còn là doanh nghịêp nhà nước (như vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ quá thấp so với mức độ đầu tư và qui mô hoạt động của Công ty, hàng hóa tồn kho nhiều, tài sản cố định sử dụng không có hiệu quả...). Do vậy, sau cổ phần hoá, Công ty cổ phần phải tiếp tục gánh chịu những hậu quả nặng nề chưa được xử lý từ doanh nghiệp nhà nước, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động. Tính đến 31/12/2008, vốn chủ sở hữu của Công ty bị âm là 12,3 tỷ đồng, khoản lỗ lũy kế là 16,815 tỷ đồng.

Qua đánh giá toàn diện tình hình của DANATEX, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã thấy được khả năng phục hồi và phát triển của Công ty thông qua các giải pháp tái cơ cấu do DATC thiết lập và thực thi. Được sự quan tâm phối hợp và giúp đỡ của UBND TP Đà Nẵng, các cơ quan ban ngành địa phương và các chủ nợ, DATC đã thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ xử lý tài chính, tái cơ cấu DANATEX thông qua phương thức mua bán nợ với các ngân hàng thương mại. Đồng thời, DATC đã phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược để thực hiện tái cơ cấu toàn diện Công ty, hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất và quản trị doanh nghiệp để giúp Công ty cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành và nhân sự, tận dụng ưu thế có được sự tín nhiệm của khách hàng trên thị trường truyền thống; cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề; thu hút vốn đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Đến nay, với sự hỗ trợ của DATC, tình hình tài chính của Công ty đã được lành mạnh hóa. Một mặt, Công ty đã thoát khỏi tình trạng khó khăn, tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường, có kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn để mở rộng sản xuất; mặt khác, Công ty đã khai thác có hiệu quả các nguồn lực, bước đầu tạo được việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương theo định hướng chiến lược của đất nước.

            Với sự tham gia hỗ trợ và định hướng chiến lược của DATC, ngày 8/8/2009 Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của DANATEX từ 3,5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Trong đó DATC nắm giữ 62,41 % thông qua cơ chế chuyển nợ thành vốn góp. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng cuối năm 2009, phấn đấu đạt sản lượng sản xuất gồm vải các loại quy khổ 4 triệu mét, màn các loại 500 tấn, tổng doanh thu 68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 2,2 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 12%; đầu tư đổi mới công nghệ 5 tỷ, thu nhập bình quân 2.660.000 đ/người /tháng. Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động để phù hợp với tình hình mới của Công ty. 

Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung

Nghiệp vụ tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua phương thức mua bán nợ của DATC đã góp phần đưa DANATEX thoát khỏi tình trạng khó khăn, tiến tới mục tiêu phát triển bền vững, giúp Công ty có thể phát huy lợi thế trong sản xuất sản phẩm vải màn tuyn, vải kẻ caro - những sản phẩm luôn đa dạng về chủng loại, mẫu mã với dây chuyền sản xuất hiện đại; đẩy mạnh kinh doanh thương mại, liên kết hợp tác kinh doanh, giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, thâm nhập sâu rộng thị trường xuất khẩu; từ đó Công ty có điều kiện để giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho 400 lao động tại địa phương, giải quyết nhiều vấn đề an sinh xã hội khác. Đây cũng là tiền đề đưa Công ty từng bước trở thành doanh nghiệp lớn trên địa bàn miền Trung trong lĩnh vực dệt may, đóng góp thế và lực phát triển kinh tế của Thành phố Đà Nẵng nói riêng và của cả nước nói chung.

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 3.697.632
Online: 93