Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 7/10/2009, Công ty Cổ phần Sứ Cosani (COSANI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2009. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

            Thông qua hoạt động mua nợ từ các Ngân hàng thương mại (BIDV Hải Vân và ICB Liên Chiểu), Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã xây dựng và thực hiện phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp tại Cosani. Qua đó, vốn điều lệ Cosani được nâng lên từ 15 tỷ đồng lên mức 35 tỷ đồng (3.500.000 cổ phần), trong đó DATC nắm giữ 1.050.000 cổ phần tương ứng 30% vốn điều lệ thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 3 tháng cuối năm 2009, phấn đấu đạt sản lượng sản xuất là 105.736 sản phẩm, doanh thu tiêu thụ đạt 15.872 triệu đồng, phấn đấu bắt đầu có lợi nhuận. Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động để phù hợp với tình hình mới của Công ty.

Công ty Cổ phần Sứ Cosani tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Miền Trung chuyên về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gốm sứ vệ sinh và vật liệu xây dựng; khai thác mỏ, chế biến khoáng sản phục vụ xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; tư vấn, chuyển giao và giám sát, lắp đặt các thiết bị công nghệ và dây chuyền sản xuất; sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nhựa, phụ kiện phục vụ cho xây dựng, thiết bị vệ sinh.

Công ty Cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2006. Trong những năm qua, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về vốn, nhân lực, thị trường dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều bất lợi, thua lỗ liên tục nhiều năm, mất cân đối nghiêm trọng về mặt tài chính, thu nhập và đời sống của người lao động gặp khó khăn do không có việc làm. Tính đến thời điểm 31/12/2009, Công ty đã bị thua lỗ trên 41.900 triệu đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty âm (-) 26.941 triệu đồng, tổng số nợ phải thanh toán là trên 124.600 triệu đồng. Các vấn đề tồn tại của Công ty đã từng làm đau đầu các nhà quản lý địa phương cũng như bản thân Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng đều rơi vào bế tắc, nếu thực hiện phá sản doanh nghiệp thì các chủ nợ không thu hồi được nợ, người lao động không có việc làm và thu nhập, nợ lương, nợ BHXH, nợ ngân sách không xử lý được khoảng 1.000 triệu đồng. Qua đó, các vấn đề chính trị, xã hội trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Qua đánh giá toàn diện tình hình của COSANI, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã thấy được khả năng phục hồi và phát triển của Công ty thông qua các giải pháp tái cơ cấu do DATC thiết lập và thực thi. Được sự quan tâm phối hợp và giúp đỡ của UBND TP Đà Nẵng, các cơ quan ban ngành địa phương và các chủ nợ, DATC đã thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ xử lý tài chính, tái cơ cấu COSANI thông qua phương thức mua bán nợ với các ngân hàng thương mại. Đồng thời, DATC đã phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Công ty, các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược để thực hiện tái cơ cấu toàn diện Công ty, hỗ trợ về kỹ thuật và quản lý, quản trị để giúp Công ty cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đến nay, với sự hỗ trợ của DATC, tình hình tài chính của Công ty đã được lành mạnh hóa, tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm thị trường, phát triển sâu rộng mạng lưới tiêu thụ, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.

Nghiệp vụ tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua phương thức mua bán nợ của DATC đã góp phần đưa Cosani thoát khỏi tình trạng khó khăn. Thương hiệu sản phẩm Sứ Cosani đã dần có chỗ đứng trên thị trường, tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, tiến tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp lớn của khu vực miền Trung trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sứ vệ sinh cao cấp, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế địa phương theo định hướng chiến lược của đất nước ./.

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 3.697.755
Online: 102