Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 18/9/2007, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC)đã ký Thỏa thuận Đầu tư với Công ty Tài chính và Đầu tư Woori (Woori F&I - Hàn Quốc)và Quỹ Đầu tư Clearwater III(Clearwater) nhằm chính thức triển khai hoạt động hợp tác để mua khoản nợ tại Ngân hàng Công thương VN, chi nhánh Vĩnh Phúc.

Theo đó, DATC liên doanh cùng Woori F&I và Clearwater mua để xử lý khoản nợ xấu có mệnh giá hơn 3,8 triệu đô la Mỹ với chủ nợ là ngân hàng Công thương Việt Nam (chi nhánh Vĩnh Phúc) và khách nợ là công ty TNHH Công nghiệp TS-ARI (DN đầu tư 100% vốn Hàn Quốc) hoạt động tại Vĩnh Phúc. Theo thỏa thuận, tỷ lệ đầu tư của DATC, Woori F&I và Clearwater tương ứng là 30% : 34% : 36%. Sau khi mua nợ, ba bên sẽ cùng phối hợp giúp TS-ARI xử lý khó khăn về tài chính, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục tồn tại, phát triển hiệu quả hơn.

Woori F&I là đơn vị thành viên thuộc tập đoàn tài chính Woori được thành lập tháng 11-2001 với mục đích xử lý nợ tồn đọng (NPL) của tập đoàn. Từ khi thành lập đến cuối năm 2005, Woori F&I đã xử lý 9200 tỷ won nợ tồn đọng với các nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức đầu tư hợp tác. Woori F&I được đánh giá là một trong những đơn vị hàng đầu tại HQ trong lĩnh vực đầu tư và xử lý NPL và hiện đang mở rộng đầu tư ra thị trường nợ tồn đọng của Trung Quốc và Việt Nam.

Clearwater là Quỹ đầu tư thành lập năm 2006, mở rộng hoạt động tại New York, Beijing, Hong Kong, Mumbai, Seoul và Singapore, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp thiếu vốn sau tái cơ cấu; thực hiện tái cơ cấu tài chính các doanh nghiệp và đầu tư xử lý nợ tồn đọng.

Như vậy, bên cạnh hoạt động mua nợ sau đó tái cơ cấu doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước, giúp các doanh nghiệp này giải quyết được khó khăn về tài chính, tiếp tục tồn tại và phát triển có hiệu quả, việc thỏa thuận với Woori F&I và Clearwater sẽ giúp DATC mở rộng hoạt động mua nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - một thị trường tiềm năng chưa được khai thác ở Việt Nam. Việc ký thỏa thuận này cũng giúp cho DATC có thể xử lý nợ va tái cơ cấu doanh nghiệp để cùng chia sẻ rủi ro với DATC, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán nợ của DATC.

Liên doanh DATC, Woori F&I và Clearwater để mua và xử lý nợ của ICB là hoạt động hợp tác đầu tư đầu tiên trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác đầu tư, xử lý nợ tồn đọng ở Việt Nam giữa DATC và Woori F&I ký ngày 7/4/2006 tại Hà Nội. 

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 3.523.826
Online: 45