Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2006, tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Thoả thuận Hợp tác xử lý nợ, tài sản và sử dụng dịch vụ giữa Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Thoả thuận hợp tác nhằm xây dựng các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động hợp tác mua bán, xử lý các khoản nợ tồn đọng bao gồm: nợ quá hạn được phân loại vào các nhóm 3,4,5 quy định tại Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, các khoản nợ thuộc đối tượng xử lý theo Quyết định 149/2001/QĐ-TTg, các khoản nợ đã được xử lý bằng Dự phòng rủi ro hiện đang hạch toán ngoại bảng cũng như tài sản tồn đọng của Ngân hàng Ngoại thương. Việc mua bán sẽ được thực hiện theo phương thức mua bán thoả thuận và mua bán theo chỉ định của Chính phủ. Ngoài ra, hai bên còn tiến hành các hoạt động hợp tác đầu tư khai thác, tư vấn xử lý, môi giới mua bán các khoản nợ và tài sản khác;  Hợp tác sử dụng các dịch vụ của nhau cũng như hợp tác trên các lĩnh vực khác…
 
Tính đến 31/12/2005, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã xử lý 4.920 tỷ đồng nợ tồn đọng, trong đó nợ tồn đọng theo Đề án 149 của Chính phủ là 4.392 tỷ đồng, nợ tồn đọng không theo Đề án 149 là 528 tỷ đồng, góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu từ 30,8% vào 31/12/2000 xuống còn 2,7% vào 31/12/2005. Thoả thuận hợp tác được hy vọng sẽ giúp Ngân hàng Ngoại thương Việt nam xử lý triệt để số nợ tồn đọng hiện có đang hạch toán nội bảng và ngoại bảng để lành mạnh hoá tình hình tài chính, hỗ trợ VCB cổ phần hoá theo lộ trình của Chính phủ.
 
Lễ Ký kết Thoả thuận Hợp tác đã diễn ra thành công với sự tham gia của Lãnh đạo DATC và VCB cùng đại diện các cơ quan của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan báo chí. Trước đó, để thực hiện nhiệm vụ của mình, DATC đã ký Thoả thuận Hợp tác xử lý nợ với BIDV, Agribank nhằm giúp các ngân hàng này xử lý nợ tồn đọng, lành mạnh tài chính để cổ phần hóa và hội nhập quốc tế.

Tin Pháp chế - DATC


Tin đã đăng

    Tin liên quan

      Thống kê: 4.048.861
      Online: 64