Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 11/10/2006, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng mua bán nợ giữa Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Tại Lễ ký này, BIDV đã bán cho DATC hai khoản nợ của Công ty Nông lâm sản xuất khẩu P’rao (Quảng Nam) và công ty Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (Cần Thơ) với giá trị hợp đồng đạt trên 31 tỷ đồng. Việc ký kết hợp đồng mua bán nợ này nằm trong khuôn khổ Thoả thuận hợp tác toàn diện ký ngày 16/3/2006 giữa DATC và BIDV.

BIDV là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện với DATC. Việc ký kết hợp đồng mua bán nợ giữa DATC và BIDV là tiền đề quan trọng để hai đợn vị đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc xử lý nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính để hỗ trợ BIDV cổ phần hóa vào năm 2007.

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 4.048.797
Online: 69