Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 11/7/2007, tại Hà Nội, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) tổ chức Lễ ký Bản Hợp tác Kinh doanh với Công ty Quản lý tài sản quốc gia Hàn Quốc (KAMCO).

Theo Bản ghi nhớ, DATC sẽ hợp tác với KAMCO trong lĩnh vực xử lý nợ tồn đọng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên sẽ có các hoạt động trao đổi nhân sự, thông tin nhằm nâng cao khả năng hoạt động trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ tồn đọng và quảng bá thương hiệu tại Châu Á.

KAMCO là công ty quản lý và khai thác tài sản quốc gia của Hàn Quốc được thành lập từ năm 1962 với mục đích xử lý nợ tồn đọng (NPL) trong nền kinh tế Hàn Quốc. KAMCO là nhân tố quan trọng trong việc xử lý nợ của Hàn Quốc trong thời kỳ khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997. Từ khi thành lập đến nay, KAMCO đã tiếp nhận và xử lý 111 tỷ đô la Mỹ nợ tồn đọng từ 168 tổ chức tài chính Hàn Quốc và đã thu hồi được 74.7 triệu đô la tính đến tháng 10/2006. Năm 2006, Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép KAMCO đầu tư và tham gia xử lý nợ tồn đọng ở nước ngoài. KAMCO chính là đơn vị tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong việc thành lập DATC. Từ khi DATC thành lập, KAMCO cũng đã thực hiện một số hỗ trợ kỹ thuật giúp DATC hoàn thiện hoạt động và phát triển.

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập từ tháng 6/2003 với mục đích hỗ trợ tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thông qua việc tiếp nhận, mua bán và xử lý nợ tồn đọng. Sự hợp tác chính thức giữa hai công ty quốc gia về xử lý nợ tồn đọng sẽ giúp DATC thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao phó và phát triển mạnh mẽ trong tương lai góp phần tích cực vào việc xử lý nhanh nợ tồn đọng trong nền kinh tế.

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 3.523.802
Online: 60