Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 17/9/2007 tại Hà Nội, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tổ chức Lễ ký Hợp đồng Mua bán nợ tồn đọng. Theo đó, DATC sẽ mua lại hai khoản nợ có tổng trị giá 77 tỷ đồng của hai nhà máy mía đường Sơn La và Kontum. Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chương trình hợp tác toàn diện giữa DATC và Agribank được ký ngày 18/7/2006.

Công ty mía đường Sơn La và Công ty đường Kontum là hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế biến nông sản thuộc vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. Sự tồn tại của hai công ty này có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định an ninh, chính trị, xã hội của các địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của hàng ngàn công nhân lao động và hộ nông dân là bà con các dân tộc vùng Tây Bắc và Tây Nguyên.

Thông qua việc mua nợ, DATC sẽ xử lý tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp và kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược góp vốn hợp tác kinh doanh giúp công ty Mía đường Sơn La và Kontum tháo gỡ khó khăn, đủ điều kiện chuyển đổi sở hữu theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một hướng đi mới của DATC nhằm giúp cho các doanh nghiệp từ chỗ thua lỗ kéo dài có nguy cơ phá sản ổn định lại sản xuất, từng bước phát triển. Vừa qua, DATC cũng đã mua nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp đối với công ty Sadico - Cần Thơ, vực một doanh nghiệp có nguy cơ phá sản tiến hành được cổ phần hóa và bán đấu giá cổ phần tháng 5/2007 thu về hơn 4 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Công ty Mía đường Sơn La và Kontum là hai doanh nghiệp thí điểm trong chương trình tổng thể xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp cho các nhà máy đường của DATC. Sau Agribank, DATC sẽ tiếp tục đàm phán mua nợ từ các tổ chức tín dụng khác nhằm xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, tái cơ cấu và đẩy mạnh doanh nghiệp phát triển. Hoạt động mua bán nợ này cũng góp phần hỗ trợ các NHTMQD xử lý nhanh tình trạng nợ tồn đọng, nâng cao năng lực tài chính để chuẩn bị cổ phần hóa.

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 3.523.983
Online: 42