Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần do Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam sở hữu tại CTCP Đầu tư, Xây dựng và Nạo vét Đường thủy như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Số điện thoại: (84-4) 3945 4738       Số Fax: (84-4) 3945 4737

4. Thông tin về cổ phần bán đấu giá:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;

- Số lượng cổ phần đấu giá: 90.000 (chín mươi nghìn) cổ phần;

- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần;

- Giá khởi điểm: 10.740 (mười nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng) đồng/cổ phần.

- Số mức giá đặt mua: 1 (một) mức giá;

- Bước giá: 100 (một trăm) đồng/cổ phần;

- Khối lượng đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần;

- Khối lượng đặt mua tối đa: 90.000 cổ phần.

5. Tiền đặt cọc: bằng 20% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua theo mức giá khởi điểm.

6. Địa điểm, thời gian đấu giá:

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, 

- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Thời gian: 9h30 ngày 13/07/2017.

7. Điều kiện tham gia: các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế đấu giá.

8. Địa điểm, thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 14/06/2017 đến 15h30 ngày 05/07/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Địa điểm, thời gian bỏ phiếu: chậm nhất 09h00 ngày 13/07/2017 tại Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: theo Quy chế đấu giá.

11. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: theo Quy chế đấu giá.

Thời gian làm việc tại TVSI: sáng từ 8h30 đến 11h30. Chiều từ 13h00 đến 16h30.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên các website: www.datc.com.vn; www.tvsi.com.vn

Ban Mua Bán Nợ 2 - DATC

Tệp đính kèm