1. Tên tài sản: Lô tài sản gồm 450.000 cổ phần kèm 88.951.883.666 đồng Khoản Nợ phải thu do DATC sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Bắc Kạn - DATC.

2. Giá khởi điểm: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: 09 giờ 00 ngày 17/05/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp phiếu vào hòm phiếu: trước 8 giờ 30 ngày 17/5/2017.

Trung Tâm Hà Nội - DATC