Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 105/2017/HĐBĐG-AIVIETNAM ngày 15/5/2017 giữa Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (DATC) và Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư Việt Nam (AI VIETNAM), AI VIETNAM thông báo bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư Việt Nam (AI VIETNAM) (Trụ sở chính: Số 17B, ngách 19, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04 6272 6789; Trụ sở Chi nhánh Miền Nam: Số 66, đường Lê Tự Tài, phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

2. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (DATC) (Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh).

3. Tài sản bán đấu giá và nguồn gốc của tài sản bán đấu giá:

3.1 Tài sản bán đấu giá:

Tài sản bán đấu giá là Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (DATC) tại Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn.

a. Thông tin về Khách nợ:

- Tên Khách nợ: Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn.

- Địa chỉ: Số 163 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Được thành lập theo Quyết định số 160/QĐ-UB  ngày 03/12/1992 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Giấy chứng nhận ĐKKD số 102144 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/1992.

b. Giá trị Khoản nợ phải thu:

Căn cứ Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ tại thời điểm 31/12/2016 giữa Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (DATC) và Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn. Tổng số nợ phải thu của DATC tại Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn là: 300.306.725.928 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm hai mươi tám đồng), trong đó:

- Nợ gốc là: 112.770.510.085 đồng;

- Nợ lãi là:   187.536.215.843 đồng.

3.2 Nguồn gốc của tài sản bán đấu giá: Căn cứ vào các Hợp đồng Mua bán nợ giữa DATC và các Ngân hàng.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản bán đấu giá:

4.1 Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 67.500.000.000đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn/)

Mức giá khởi điểm trên là mức giá không chịu thuế GTGT và được phê duyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐTV ngày 07/4/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về Phương án xử lý nợ tại Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn.

4.2 Tiền đặt trước: 6.750.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm, năm mươi triệu đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký mua, bán Hồ sơ tài sản bán đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/5/2017 đến 11 giờ 30 phút ngày 25/5/2017 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Trụ sở Chi nhánh Miền Nam của AI VIETNAM: CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Địa chỉ: Số 66, đường Lê Tự Tài, phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

6. Thời gian, địa điểm trưng bày xem tài sản bán đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 24/5/2017 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, Phường 10, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc tại Trụ sở Chi nhánh Miền Nam của AI VIETNAM: CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Địa chỉ: Số 66, đường Lê Tự Tài, phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

7. Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2017.

- Địa điểm: Trụ sở Chi nhánh Miền Nam của AI VIETNAM: CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Địa chỉ: Số 66, đường Lê Tự Tài, phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

- Nộp tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp chuyển khoản tiền đặt trước như sau:

+ Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (AI VIETNAM):

+ Địa chỉ: Số 17B, ngách 19, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

+ Tài khoản: 1500201092822 - Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

+ Nội dung: Nộp khoản tiền đặt trước đấu giá Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (DATC)  tại Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút, ngày 26/5/2017.

- Địa điểm: Trụ sở Chi nhánh Miền Nam của AI VIETNAM: CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Địa chỉ: Số 66, đường Lê Tự Tài, phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

Trường hợp có thay đổi về địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản, AI VIETNAM sẽ thông báo cho Đơn vị có tài sản bán đấu giá và các Người tham gia đấu giá biết để tham dự và tham gia Phiên đấu giá.

10. Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá nếu vi phạm Nội quy/Quy chế bán đấu giá tài sản không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

- AI VIETNAM không tổ chức bán đấu giá tài sản trong trường hợp trước thời gian tổ chức Phiên đấu giá, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Đơn vị, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn, tạm dừng để thực hiện theo quy định.

11. Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai Thông báo:

11.1 Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng:

- Trang điện tử về tài sản Nhà nước của Bộ Tài chính;

- Website của AI VIETNAM: aivietnam.com.vn

- Báo Thể thao và Văn hóa: 02 số vào thứ tư (17/5/2017) và thứ hai (22/5/2017).

11.2 Niêm yết, công khai Thông báo: Từ ngày 17/5/2017 tại các địa điểm:

- Trụ sở AI VIETNAM (Địa chỉ: Số 17B, ngách 19, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

- Nơi trưng bày tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, Phường 10, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh).

- Nơi tổ chức bán đấu giá tài sản: Trụ sở Chi nhánh Miền Nam của AI VIETNAM: CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Địa chỉ: Số 66, đường Lê Tự Tài, phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ (Trong giờ hành chính của AI VIETNAM):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (AI VIETNAM)

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 17B, ngách 19, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Địa chỉ Trụ sở Chi nhánh Miền Nam: Số 66, đường Lê Tự Tài, phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 04 6272 6789; Di động: 0911 55 6862(Mr Tuấn)./.

Chi Nhánh TP.HCM - DATC