1. Tài sản bán đấu giá: Cả lô 440.000 cổ phần kèm 40.698.756.344 đồng khoản Nợ phải thu do DATC sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201.

2. Giá khởi điểm của lô tài sản: 10.712.200.000 đồng.

3. Thời gian đăng thông báo bán đấu giá tài sản trên báo (báo Thị trường) 03 số: Ngày 9,10/06/2017 và ngày 12/06/2017.

4. Tiền đặt cọc: 1.000.000.000 đồng.

5. Bước giá: 1.000.000 đồng.

6. Địa điểm, thời gian đấu giá.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: 9h30 ngày 30/06/2017.

7. Điều kiện tham gia: các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế đấu giá.

8. Địa điểm, thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 09/06/2017 đến 15h30 ngày 23/06/2017 tại:Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Địa điểm, thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 09h00 ngày 30/06/2017 tại Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Trung Tâm Hà Nội - DATC