• Tăng tốc xử lý nợ xấu: Tung tiền mặt hay lập Notes04/05/2012

   Với lộ trình sẽ giải quyết hết nợ khu vực DNNN vào năm 2015 xem ra gánh nặng đối với Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) hiện nay là rất lớn. Với cơ chế hiện hành thì liệu DATC có thể hoàn thành nhiệm vụ này đúng hẹn không?
  • DATC tiếp nhận gần 6.000 tỷ đồng nợ xấu sau 5 năm hoạt động09/01/2009

   Là DNNN hạng đặc biệt, ra đời theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN (DATC) có mục tiêu hỗ trợ các DN lành mạnh hoá tình hình tài chính; thúc đẩy quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN; thúc đẩy tiến trình phát triển và tạo thêm nguồn hàng hoá cho thị trường tài sản và thị trường vốn
  • Quy trình tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng12/11/2006

   Quy trình tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ khỏi giá trị của doanh nghiệp khi cổ phần hóa