Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Giá trị của khoản nợ thẩm định giá: Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH XNK TM Võ Thị Thu Hà tại Ngân hàng Vietinbank – CN7 giá trị khoản nợ  tính đến thời điểm 31/10/2022 là 1.407.865.274.366 đồng, trong đó: Nợ gốc là: 567.422.498.720 đồng, nợ lãi trên nợ gốc là: 566.255.557.203 đồng, nợ lãi trên nợ gốc bị quá hạn: 274.187.218.443 đồng.

3. Tài liệu hồ sơ của khoản nợ thẩm định giá: theo phụ lục đính kèm.

4. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc xác định giá trị của khoản nợ tại Công ty TNHH XNK TM Võ Thị Thu Hà.

5. Tiêu chí lựa chọn Công ty thẩm định giá

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá của khoản nợ tại Công ty TNHH XNK TM Võ Thị Thu Hà;

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Thời gian: từ ngày 23 tháng 2 năm 2023 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023;

Các Quý Công ty cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và thời gian thực hiện cho dịch vụ thẩm định giá nêu trên qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 3 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Ông: Nguyễn Ngọc Phú - Chuyên viên Ban Mua bán nợ 3;

SĐT: 0968.304.389

Email: Nguyenngocphu93@gmail.com

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 4.048.646
Online: 46