Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

 1. Tên tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)
 2. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM HÀ TĨNH

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trà Sơn, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn và sảm xuất giống lợn;…

 1. Vốn điều lệ của Công ty: 35.000.000.000 đồng
 2. Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.500.000 cổ phần
 3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu: 60.000.000.000 đồng
 4. Quyền mua cổ phần chào bán thỏa thuận:
 • Loại CK: Quyền mua cổ phần CTCP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
 • Số lượng: 1.260.000 quyền mua
 • Giá khởi điểm: 1.800 đồng/quyền mua 01 cổ phần
 1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia thỏa thuận, Bản công bố thông tin; Nhận đơn đăng ký và tiền đặt cọc: từ 09h00 ngày 16/01/2023 đến 15h30 ngày 02/02/2023 tại: Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 2. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự:

- Thời gian: Từ 09h30 đến chậm nhất 10h00 ngày 06/02/2023

- Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

 1. Thời điểm tổ chức chào bán thỏa thuận: 10h00 ngày 06 tháng 02 năm 2023
 2. Địa điểm tổ chức chào bán thỏa thuận:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 0243. 944 6666 (máy lẻ: 999) Fax: 0243.944 0871   

 1. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 06/02/2023 đến 15h30 ngày 08/02/2023
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 14h00 ngày 07/02/2023 đến 15h30 ngày 09/02/2023

 (Nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần có thể tham khảo trên website: www.irs.com.vn hoặc tại www.datc.vn)

http://www.irs.com.vn/tin-dau-gia-16-01-2023

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.733
Online: 61