Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản chào bán: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- 1.260.000 quyền mua cổ phần của DATC tại CTCP Phát triển NL Hà Tĩnh.

- Chất lượng tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số 02/2023/CTTĐG/CPAHN ngày 09/01/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đang lưu giữ tại DATC.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức chào bán của DATC:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc chào bán đối với loại tài sản (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án chào bán khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, chào bán cạnh tranh: Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá, chào bán cạnh tranh tài sản là cổ phần, quyền mua cổ phần (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao, tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, chào bán cạnh tranh.

- Các tiêu chí khác: Phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng (nếu cần thiết);

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 09/01/2023 đến 15h ngày 11/01/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.925.090
Online: 60