Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người thuê tư vấn pháp lý

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Mục đích thuê tư vấn pháp lý:

(i) Soát xét về mặt pháp lý đối với hồ sơ khoản nợ của DATC dự kiến mua và xử lý (bao gồm: Hợp đồng đồng tài trợ, Hồ sơ tín dụng, hợp đồng vay vốn, hợp đồng kinh tế, hồ sơ cơ cấu nợ, các cam kết thỏa thuận khác giữa chủ nợ và khách nợ …); Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ (bao gồm: Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Văn bản đăng ký giao dịch bảo đảm, giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ;….);

Trên cơ sở đó có nhận xét đánh giá, đưa ra khuyến nghị;

(ii) Tư vấn biện pháp phòng tránh rủi ro liên quan đến giao dịch mua bán nợ (nếu có); Cùng DATC tham gia soạn thảo Hợp đồng và các văn bản thỏa thuận, yêu cầu cam kết của các bên liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của DATC trong quá trình xử lý khoản nợ/tài sản bảo đảm nợ …;

(iii) Cùng DATC thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất thực hiện hợp đồng mua bán nợ/tài sản và tư vấn và tham gia cùng DATC xử lý các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện phương án: tư vấn, tham gia xử lý tài sản bảo đảm, tư vấn, cùng tham gia làm việc với các cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra tranh chấp, tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DATC tại Tòa án…

3. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào dịch vụ tư vấn pháp lý:

Các Tổ chức có chức năng, kinh nghiệm tư vấn pháp lý phù hợp quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, nguyên tắc xác định phí tư vấn và thời gian thực hiện cho dịch vụ tư vấn pháp lý nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Mua bán nợ 2 - Trung tâm Giao dịch Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 17/02/2023.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Mua bán nợ 2 - Trung tâm Giao dịch Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản.

Điện thoại: 09887.19885 (Ông Lại Hải Đăng – Chuyên viên Phòng mua bán nợ 2)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.734
Online: 59