Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM (DATC-HCM).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản: là tài sản hư hỏng, không cần dùng được loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa được DATC-HCM tiếp nhận từ CTCP Xây dựng và bảo trì cầu đường. (Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại DATC-HCM).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm: 121.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của DATC và website đấu giá chuyên nghành (http://dgts.moj.gov.vn).

- Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá cho dịch vụ đấu giá tài sản nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM chỉ phúc đáp cho đơn vị được lựa chọn là tổ chức đấu giá tài sản và hồ sơ không hoàn trả cho các đơn vị đăng ký.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM:

Điện thoại: 028 38 539 423.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 3.697.782
Online: 114