Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tài sản đấu giá

Toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và tài sản đang quản lý, sử dụng của Công ty Thực phẩm Miền Bắc tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (Chi tiết theo danh mục tài sản đính kèm thông bảo này)

2. Bên có tài sản bán đấu giá

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

- Các Tổng công ty có nhiều công ty thành viên, các công ty liên doanh, các công ty cổ phần có cổ phần tại nhiều công ty thì chỉ một đơn vị đại diện được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc một người được ủy quyền hợp pháp đến cuộc đấu giá để trả giá.

- Chấp nhận giá khởi điểm.

4. Giá khởi điểm,tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 56.250.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng.)

+ Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản

+ Các khoản thuế theo quy định của pháp luật để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.  (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 11.250.000.000 đồng.  (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng.)

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

 - Hình thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6.  Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật, các ngày tính theo ngày làm việc).

- Thời gian bán đấu giá: 09h00 ngày 27/06/2022

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 07/06/2022 đến 17h00 ngày 22/06/2022 (ngày làm việc)

- Thời gian xem hồ sơ tài sản: từ 9h00 đến 16h00 ngày 22/06/2022 và ngày 23/06/2022 tại trụ sở Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (liên hệ trước Ông Vũ Minh Hải, số điện thoại 0913069666).

- Thời gian xem tài sản: Từ 10h00 đến 15h00 ngày 23/06/2022 và ngày 24/06/2022 (Khách hàng chủ động phương tiện đi lại xem tài sản và liên hệ trước với Ông Vũ Minh Hải, số điện thoại 0913069666).

- Địa chỉ xem tài sản: Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 22/06/2022 đến 17h00 ngày 24/06/2022. 

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá: Công ty  Đấu giá Hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.634
Online: 29