Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Lô cổ phần kèm khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định. Cụ thể:

  + Số lượng cổ phần: 1.517.275 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

  + Giá trị khoản nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm  31/05/2022 là: 13.174.388.053 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 5.283.272.727 đồng; nợ lãi: 7.891.115.326 đồng).

- Giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu: 28.347.750.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản:

Theo chứng thư thẩm định giá số 44/2022/CTTĐG/CPAHN ngày 30/05/2022 của CPA Hà Nội được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh:

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

 - Phương án đấu giá/chào bán cạnh tranh khả thi, hiệu quả.

 - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh đối với vốn góp cổ phần, khoản nợ…;

 - Về thù lao dịch vụ tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh: phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá (trong trường hợp đấu giá/chào bán cạnh tranh thành công và trường hợp không thành công).

 - Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định  của pháp luật và có tên trong danh sách do cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng…

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 09/06/2022 đến hết ngày 15/06/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Hoàng Mạnh Quảng

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Di động: 0913113379

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.988.532
Online: 55