Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tài sản thanh lý: Tài sản cố định cần thanh lý xe ô tô Toyota Fortuner (BKS: 51A - 996.52) của Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam tại TP.HCM.

2. Giá khởi điểm:  180.000.000 đồng

Bằng chữ:   Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn.

Ghi chú:  

Giá bán tài sản là giá trả cao nhất, hợp lệ trong phiên đấu giá và không thấp hơn giá khởi điểm (Giá trúng đấu giá).

3. Tiền đặt trước (đặt cọc): 18.000.000 (Mười tám triệu đồng chẵn). Nộp tiền mặt tại Bộ phận Kế toán Chi nhánh (nộp cho: Bà Trần Thị Hoài Linh – Thủ quỹ)

Hoàn trả lại tiền đặt cọc sau 05 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá mua tài sản cố định.

4. Phương thức bán đấu giá

a) Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

b) Người được tham gia đấu giá tài sản: Là cán bộ, nhân viên (CBNV) tại Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam tại TP.HCM có nhu cầu tham gia đấu giá (Mua tài sản thanh lý), có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Đính kèm) và nộp đơn đăng ký, tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định.

5. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua tài sản bán đấu giá, tổ chức bán đấu giá

  1. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

Từ ngày 13/07/2022 đến 17h00 ngày 19/07/2022 (trong giờ làm việc) tại trụ sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, số: 221 Trần Hưng Đạo B – Phường 10 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh (Liên hệ: Trần Thị Hoài Linh  – Chuyên viên Phòng Hành chính TH, thành viên HĐTLTS).

b) Đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Các đối tượng được tham gia đấu giá sau khi tham khảo hồ sơ, xem tài sản bán đấu giá và có nhu cầu mua tài sản sẽ được nhận hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá do Hội đồng thanh lý tài sản phát hành.

c) Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước:

- Từ ngày 20/07/2022 đến trước 17h00' ngày 21/07/2022 (trong giờ làm việc)

- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, số: 221 Trần Hưng Đạo B – Phường 10 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh.

+ Về hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá

* Hồ sơ bao gồm:                           

Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Theo mẫu).

Bản sao CMND, CCCD/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu.

* Hồ sơ nộp trực tiếp cho:

Trần Thị Hoài Linh  – Chuyên viên Phòng Hành chính TH, thành viên HĐTLTS

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (Dự kiến)

a) Thời gian (Dự kiến): 14h00' ngày 22/07/2022

b) Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, số: 221 Trần Hưng Đạo B – Phường 10 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh.

7. Về phương thức bán đấu giá tài sản thanh lý

- Giá trả không thấp hơn giá khởi điểm; không có sự chênh lệch giữa giá đặt mua bằng chữ và bằng số; Ghi đầy đủ, rõ ràng giá đã trả bằng số, bằng chữ vào phiếu; ghi rõ họ tên, ký tên và không được tẩy xóa, làm rách, nát.

- Trường hợp có từ 02 CBNV trở lên đăng ký, tham gia đấu giá thì người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm; nếu chỉ có duy nhất 01 CBNV đăng ký thì Tài sản thanh lý được bán cho người đấy bằng giá khởi điểm.

- Trường hợp có từ 02 (hai) phiếu trở lên có giá trả cao nhất bằng nhau đạt quyền mua thì Hội đồng bán đấu giá tổ chức cho các trường hợp trên thực hiện bốc thăm.

- Công bố người trúng đấu giá và lập biên bản bán đấu giá theo quy định.

- Sau 03 ngày làm việc (Tính từ thời điểm kết thúc phiên đấu giá), người mua được tài sản nếu không nộp tiền thì bị mất quyền được mua. Hội đồng thanh lý sẽ quyết định bán tài sản đó cho người trả giá cao thứ hai liền kề hoặc tổ chức đấu giá nếu có từ 02 người cùng có nhu cầu mua.

Các bên tiến hành ký hợp đồng mua bán và người mua được tài sản đấu giá/thanh lý phải thanh toán hết 100% số tiền mới được nhận tài sản.

- Trường hợp, sau khi thông báo bán thanh lý nhưng không có CBNV đăng ký mua, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ xem xét giảm giá bán. Số lần giảm giá bán thanh lý tối đa không quá 2 lần; mỗi lần giảm giá tối đa không quá 10% so với giá đề xuất bán thanh lý trước đó, sau 02 lần giảm giá bán nhưng vẫn không có CBNV nào mua, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ giao Chi nhánh TP.HCM chủ động xử lý.

- HĐTLTS đề nghị giao Bộ phận Kế toán Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện việc thu tiền bán tài sản thanh lý và xuất hóa đơn cho số tài sản bán thanh lý. Số tiền thu được từ bán thanh lý tài sản và các chi phí hợp lý (nếu có phát sinh) đề nghị đưa vào hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

Người trúng đấu giá mua tài sản thanh lý nộp tiền cho Bộ phận Kế toán tại Chi nhánh TP.HCM trước khi nhận bàn giao tài sản bán thanh lý và có trách nhiệm vận chuyển hết toàn bộ số TSCCDC có trong danh sách thanh lý để giải phóng mặt bằng. Sau khi bàn giao tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản không chịu trách nhiệm về chất lượng tài sản và giải quyết bất cứ trường hợp nào trả lại tài sản

Mọi đối tượng tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung tại bản Quy định này.

Bên có tài sản bán đấu giá

Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 221 Trần Hưng Đạo B – Phường 10 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh.

SĐT: 028 3855 3324


Thống kê: 3.924.999
Online: 94