Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 19/7/2010, Công ty Mua bán nợ (DATC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Tham dự Hội nghị có đại diện của một số Vụ, Cục và Công đoàn Bộ Tài chính; Ban Lãnh đạo DATC; đại diện các Chi nhánh cùng toàn thể cán bộ công nhân viên tại trụ sở Công ty, Trung tâm Hà Nội.

                Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Phạm Mạnh Thường, Phó Tổng Giám đốc DATC đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Nền kinh tế toàn cầu suy giảm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn với tình hình lạm phát tăng cao, thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,...diễn biến phức tạp, khó lường; việc vay vốn kinh doanh của các ngân hàng thương mại khó khăn, lãi suất cho vay tăng cao nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong nửa đầu năm 2011. Mặt khác, cơ chế, chính sách về hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ, thị trường hoạt động mua bán nợ hiện nay diễn ra phức tạp, khó mua bán, cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến giá mua bán nợ cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Tuy vậy, với đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm trong hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và sự hợp tác của Bộ, ban ngành TW, của UBND và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cùng các đối tác liên quan, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng doanh thu 171 tỷ đồng, đạt 32,3% so với kế hoạch năm 2011, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là 79,6 tỷ đồng, đạt 21,8% so với kế hoạch năm 2011, bằng 87,9% so với cùng kỳ năm 2010; doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận là 1,7% tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch năm 2011, bằng 15% so với cùng kỳ năm 2010; doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác là 89,8% tỷ đồng, đạt 55,3% so với kế hoạch năm 2011, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2010; nộp ngân sách Nhà nước được 12,6 tỷ đồng.

Trong hoạt động tiếp nhận tài sản và thu hồi nợ tồn đọng đã loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 6 tháng đầu năm 2011, Công ty đã thực hiện tiếp nhận 4 doanh nghiệp với tổng giá trị tiếp nhận là 34,2 tỷ đồng, trong đó tài sản là 13,6 tỷ đồng và nợ là 20,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã xử lý nợ và tài sản tồn đọng của 27 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận đã xử lý là 22,8 tỷ đồng, giá trị thực tế thu hồi được 8,7 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch năm 2011.

Trong hoạt động mua bán nợ, Công ty đã ký được 8 hợp đồng mua bán nợ, với doanh số mua nợ là 41,5 tỷ đồng, đạt 6,9% so với kế hoạch năm 2011, bằng 53,4% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là 79,6 tỷ đồng, đạt 21,8% so với kế hoạch năm 2011, bằng 87,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Đối với hoạt động tái cơ cấu DN khách nợ, trong 6 tháng đầu năm 2011, DATC cũng rất chú trọng việc củng cố, hỗ trợ các DN đã được tái cơ cấu. Thông qua hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng, tiến hành xử lý tài chính, chuyển nợ thành vốn góp để tái cơ cấu lại doanh nghiệp khách nợ, Công ty đã tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu thêm được 5 doanh nghiệp khách nợ, nâng tổng số doanh nghiệp đã được Công ty tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu lũy kế đến 30/6/2011 là 38 doanh nghiệp. Lũy kế từ năm 2007 đến 30/6/2011, Công ty đã thực hiện 66 phương án mua nợ theo hình thức thỏa thuận để tái cơ cấu doanh nghiệp khách nợ. Nhiều doanh nghiệp sau khi được DATC mua bán nợ, xử lý tài chính, cơ cấu lại đã sớm hoạt động ổn định, kinh doanh có hiệu quả và có doanh thu, cổ tức, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Trong hoạt động đầu tư, tổng giá trị đầu tư 6 tháng đầu năm 2011 là 40,6 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch năm 2011, trong đó đầu tư bằng hình thức chuyển nợ thành vốn góp là 30,9 tỷ đồng, đạt 22% so với kế hoạch năm 2011 và góp vốn đầu tư trực tiếp là 9,7 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch năm 2011.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011, Ông Phạm Thanh Quang, Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: trong điều kiện kinh tế khó khăn, chưa có dấu hiệu phục hồi, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2011 thì bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2011, Công ty cần tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế kinh doanh phù hợp với mô hình Công ty mới chuyển đổi nhằm phát huy tối đa và có hiệu quả sức mạnh của toàn Công ty, nâng cao tính chủ động, sáng tạo; tăng cường sự gắn kết, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty và các Chi nhánh, Trung tâm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn Công ty.

Bên cạnh đó, DATC phấn đấu đạt tổng doanh thu 6 tháng cuối năm 2011 từ 360-380 tỷ đồng, để cả năm đạt được 530-550 tỷ đồng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của cả năm 2011, trong đó doanh thu từ hoạt động mua bán nợ đạt từ 290-300 tỷ đồng; doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận đạt 1 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác đạt 70-80 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 170 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch năm 2011, nộp ngân sách Nhà nước đúng với chế độ quy định hiện hành.

Để phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cả năm 2011, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Công ty đã phát động đợt thi đua 6 tháng cuối năm trong toàn Công ty với khẩu hiệu hành động "Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2011”; đồng thời, tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty Mua bán nợ Việt Nam; ban hành “Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ” và “Quy chế trả lương áp dụng trong Công ty Mua bán nợ Việt Nam”; ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các Quy trình, Quy chế nội bộ cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của mô hình Công ty mới.

Tại Hội nghị, Ông Dương Đức Minh - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính đánh giá Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đạt được những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2011 và trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho Công ty trong năm 2010.

Ông Dương Đức Minh - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2010

Tại Hội nghị, Công ty đã tổ chức sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2011, công bố các Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động Công đoàn năm 2010, đồng thời công bố và trao giải cuộc thi: “Đề xuất các ý kiến để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty” nhằm khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty phát huy sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, luôn tìm kiếm ý tưởng và đề xuất các giải pháp kinh doanh, quản lý mới giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DATC trên thị trường.

Ông Phạm Phan Quang - Chủ tịch HĐQT DATC trao giải cho các tác giả đạt giải cuộc thi "Đề xuất các ý kiến để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty"

Thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 là nguồn cổ vũ lớn lao, là động lực để DATC tiếp tục bứt phá mạnh hơn, vượt qua thách thức, đổi mới đồng bộ, toàn diện hơn để góp phần đưa DATC phát triển nhanh, mạnh và bền vững trước các biến động của thị trường.

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 2.351.623
Online: 56