Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 11/7/2011, Ban tổ chức cuộc thi viết bài trong Công ty Mua bán nợ với chủ đề “Đề xuất ý kiến để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty” đã ra thông báo về kết quả cuộc thi.

              Đây là cuộc thi được Công ty phát động từ ngày 21/4/2011, với mục tiêu tìm kiếm những giải pháp, kiến nghị để đóng góp thêm ý kiến cho Ban Lãnh đạo Công ty nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Cuộc thi cũng là dịp để phát huy tinh thần tích cực xây dựng, ý thức trách nhiệm đối với Công ty của cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty. Đặc biệt, trong bối cảnh Công ty đang trong quá trình chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cuộc thi này được hy vọng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực, góp phần quan trọng để Công ty sớm hoàn tất quá trình chuyển đổi này với hiệu quả cao nhất.

Theo thông báo của Ban tổ chức cuộc thi, đã có 48 bài viết tham dự cuộc thi lần này. Nhìn chung, các bài dự thi đều có chất lượng tốt, thể hiện tác giả đã có sự đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu, viết bài với một thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao đối với cuộc thi và đối với Công ty. 48 bài dự thi đã đề xuất được hơn 150 ý kiến đóng góp liên quan tới các mặt hoạt động của Công ty, trong đó tập trung nhiều ở các vấn đề như: kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy đi đôi với đổi mới công tác cán bộ; xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty; hoàn thiện lại cơ chế phân cấp; đổi mới cơ chế đãi ngộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; xây dựng văn hóa công ty; xây dựng và quảng bá thương hiệu Công ty,... Có những ý kiến đóng góp được nêu ở nhiều bài viết của các tác giả khác nhau, nhưng ở mỗi bài viết lại được tiếp cận dưới góc độ và cách thức khác nhau, với những lập luận, phân tích khác nhau, nên đã góp phần làm cho mỗi vấn đề được mô tả một cách rõ nét hơn, đa dạng hơn. Một số giải pháp, kiến nghị mặc dù không mới, nhưng trong bài dự thi lại được các tác giả phân tích một cách rõ ràng với lập luận chặt chẽ và có tính thuyết phục cao. Chính vì vậy, có thể sẽ làm cho giải pháp, kiến nghị đó dễ đạt được sự đồng thuận cao trong Công ty trong quá trình triển khai, thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các bài tham dự cuộc thi lần này đã có không ít những giải pháp, kiến nghị mới, đặc biệt là những kiến nghị đưa vào ứng dụng trong Công ty những kinh nghiệm, những kỹ năng, những công nghệ và xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp nói chung nhằm phát triển Công ty thành một doanh nghiệp hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Công tác tổ chức chấm thi và lựa chọn bài đạt giải đã được Công ty thực hiện một cách bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, mang tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo sự khách quan, công bằng, chính xác trong việc chấm giải. Kết quả, Công ty đã lựa chọn được 01 bài đạt giải nhất, 02 bài đạt giải nhì, 03 bài đạt giải ba, 04 bài đạt giải khuyến khích đối với cá nhân, và 01 giải tập thể, cụ thể như sau:

(1) Một giải nhất:

            - Bài có mã số 25 với tiêu đề “DATC – một mô hình xử lý nợ hiệu quả” của tác giả Trần Đức Vĩnh, chuyên viên Phòng Pháp chế, tư vấn và hợp tác.

(2) Hai giải nhì, gồm:

            - Bài có mã số 31 với tiêu đề “Để Công ty đạt hiệu quả cao hơn” của tác giả Nguyễn Huy Lập, Trưởng phòng Pháp chế, tư vấn và hợp tác.

            - Bài có mã số 21 với tiêu đề “ Đề xuất ý kiến để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty” của tác giả Nguyễn Danh Dũng, Phó trưởng phòng Tiếp nhận và xử lý tài sản.

(3) Ba giải ba, gồm:

               - Bài có mã số 17 của tác giả Lê Thị Út Hậu, Trưởng phòng Mua bán nợ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

               - Bài có mã số 05 với tiêu đề “Văn hóa doanh nghiệp – Giải pháp nâng cao thương hiệu và giá trị doanh nghiệp của DATC” của tác giả Đinh Quỳnh Anh, chuyên viên phòng Pháp chế, tư vấn và hợp tác.

               - Bài có mã số 30 “ Đề xuất ý kiến để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty” của tác giả Nguyễn Anh Tú, Phó trưởng phòng Mua bán nợ.

(4) Bốn giải khuyến khích, gồm:

            - Bài có mã số 28 với tiêu đề “Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử ở DATC” của tác giả Phạm Thị Ngọc Quyên, chuyên viên phòng Pháp chế, tư vấn và hợp tác.

            - Bài có mã số 18 với tiêu đề “Tôi đi mua bán nợ” của tác giả Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng phòng tiếp nhận, xử lý nợ, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

            - Bài có mã số 09 với tiêu đề “Đề xuất ý kiến để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty” của tác giả Đoàn Thị Vi Thảo, Phụ trách kế toán, Chi nhánh Đà Nẵng.

            - Bài có mã số 26 với tiêu đề “Quản trị nhân sự - yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp” của tác giả Ngô Xuân Tuyên, Phó giám đốc Trung tâm Hà Nội.

(5) Giải tập thể:

Phòng Pháp chế, tư vấn và hợp tác đạt giải tập thể (đơn vị có 07 người có bài dự thi trong tổng số biên chế 08 người, trong đó có 01 bài đạt giải nhất, 01 bài đạt giải nhì, 01 bài đạt giải ba và 01 bài đạt giải khuyến khích).

Tin Pháp chế - DATC


Thống kê: 2.351.539
Online: 40