Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 28/5/2011, Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hòa (CSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

           Đại hội cổ đông đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong những năm qua. Dù còn nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong thời điểm kinh tế suy thoái và cạnh tranh khốc liệt hiện nay, tốc độ tăng giá đầu vào nhanh, lạm phát ở mức cao, sự khan hiếm nguồn vốn và lãi suất tín dụng ngân hàng tăng cao, giá vàng và giá ngoại tệ tăng mạnh, sự cạnh tranh về giá bán của các hãng nhôm khác,...tác động không nhỏ đến hoạt động và hiệu quả của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2010 với nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó sản lượng sản xuất năm 2010 đạt 2.402 tấn, bằng 165,3% so với năm 2009 và bằng 352,7% so với năm 2008; sản lượng tiêu thụ 2010 đạt 2.295,9 tấn, bằng 162,9% so với năm 2009 và bằng 328,4% so với năm 2008; tổng doanh thu năm 2010 đạt 139,7 tỷ đồng, bằng 147,5% so với năm 2009 và bằng 195,4% so với năm 2008.

 

Ông Phạm Mạnh Thường - Phó Tổng Giám đốc DATC kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP

 Nhôm Khánh Hòa phát biểu với các cổ đông tại Đại hội

Với sự chung tay góp sức, hỗ trợ kịp thời từ Công ty Mua bán nợ (DATC) thông qua chức năng mua nợ để xử lý tài chính và tái cơ cấu doanh nghiệp, CSC từ một Công ty nhà nước cổ phần hóa, hoạt động kém hiệu quả đã dần phục hồi và đạt được những kết quả khả quan, hoạt động ổn định, sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường và bắt đầu thâm nhập vào các thị trường mới. Nhiều giải pháp tái cơ cấu do DATC thực hiện đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Với định hướng thu gọn ngành nghề hoạt động để tập trung nguồn lực cho sản xuất nhôm, coi đây là ngành hoạt động chính, CSC luôn lập những kỷ lục mới chưa từng có từ khi sản xuất nhôm về tháng có sản lượng cao nhất, năm có sản lượng cao nhất. Tốc độ sản lượng thực hiện hàng năm tăng đột biến khi thực hiện tái cơ cấu: năm 2009 bằng 313% so với năm 2008 và bằng 271% so với năm 2007; năm 2010 bằng 165% so với năm 2009 và 352% so với năm 2008. 

Bên cạnh đó, với nỗ lực cải tiến thiết bị, nâng cao hiệu suất máy móc, nâng công suất hoạt động từ 25-30% giai đoạn năm 2008 nửa đầu năm 2009 lên 50-60% giai đoạn nửa cuối năm 2009 và đầu năm 2010, lên 70-80% giữa năm 2010, và đạt 80-90% giai đoạn cuối năm 2010, CSC đã chuyển từ trạng thái sản xuất kinh doanh thua lỗ nặng nề giai đoạn năm 2008 trở về trước sang hạn chế thua lỗ năm 2009 và đạt lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh 1,1 tỷ đồng trong năm 2010, đánh dấu năm đầu tiên Công ty có lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Phạm Mạnh Thường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Nhôm Khánh Hòa khẳng định Nhôm Khánh Hòa đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất; số liệu tài chính được rà soát, phản ánh rõ ràng, trung thực; vị thế tài chính tương đối ổn định; hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng trong thế chủ động. Thay mặt HĐQT, ông Phạm Mạnh Thường đánh giá CTCP Nhôm Khánh Hòa cơ bản hoàn tất giai đoạn tái cơ cấu, đã phục hồi với thế và lực mới để bước vào kỷ nguyên ổn định và phát triển. Sự phục hồi mạnh mẽ như vậy đã chứng minh tính đúng đắn của Nhà nước thành lập Công ty Mua bán nợ với chức năng mua nợ để xử lý và tái cấu trúc tài chính, phục hồi sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp gặp khó khăn và sự chung tay sát cánh của DATC là yếu tố quan trọng trong giai đoạn đầu tái cơ cấu.

 Với thế và lực mới, Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với chỉ tiêu sản lượng sản xuất 2.700 tấn, bằng 113% so với thực hiện 2010; sản lượng tiêu thụ 2.759 tấn, bằng 121% so với thực hiện 2010; doanh thu đạt 144,5 tỷ đồng, bằng 13,4% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh đạt trên 3 tỷ đồng, bằng 168,8% so với năm 2010.

 Được biết, để đạt được mục tiêu năm 2011, Đại hội đồng cổ đông CSC đã nhất trí với những giải pháp lớn mà Ban lãnh đạo đưa ra: nhóm giải pháp kinh doanh; nhóm giải pháp về tổ chức - nhân sự - công nghệ; nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng và nhóm giải pháp về thương hiệu,..

Tin DATC


Thống kê: 2.351.676
Online: 57