Ngày 16/1/ 2020, DATC tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 với sự tham dự của Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính, Lãnh đạo DATC cùng toàn thể CBNV trong Công ty.

                         

Năm 2019, DATC xây dựng và triển khai kế hoạch trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tái cơ cấu hệ thống tài chính – ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo lộ trình và kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công ty triển khai kế hoạch năm 2019 trong bối cảnh những khó khăn thách thức được đặt ra khi thị trường mua bán, xử lý nợ canh tranh ngày càng cao nhưng hệ thống cơ chế điều chỉnh, bổ sung chính sách hoạt động của Công ty vẫn chưa được phê duyệt kịp thời và đồng bộ.

                        

Song bằng sự nỗ lực cao, quyết tâm lớn của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể CBNV DATC, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019. Theo Báo cáo tổng kết năm 2019, tổng doanh thu của DATC đạt hơn 2.300 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 213 tỷ đồng (đạt 105,4% kế hoạch) và nộp ngân sách nhà nước 188 tỷ đồng (đạt 123,7% kế hoạch). Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo DATC cũng thẳng thắn đưa ra những ý kiến nhìn nhận, đánh giá những điếm mạnh và điếm yếu của Công ty trong thời điểm hiện tại.

                       

Nhằm giải quyết những vướng mắc trên, tại Hội nghị, Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cũng đưa ra những ý kiến sâu sắc, thấu hiểu những khó khăn mà DATC đang gặp phải. Trong đó nhắc đến, bên cạnh việc Nghị đính về hoạt động của DATC sắp được ban hành với nhiều đặc quyền trên thị trường mua bán, xử lý nợ, toàn thể CBNV cùng Ban Lãnh đạo DATC cần chủ động đề xuất, phối hợp hơn nữa với Cục Tài chính doanh nghiệp đẩy nhanh việc hoàn thiện các hành lang pháp lý khác cho hoạt động lâu dài của DATC trong tương lai.

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo cũng như sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ và Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp, Ông Phạm Mạnh Thường – Phó Tổng Giám đốc phụ trách DATC gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cục trưởng và Lãnh đạo Bộ Tài chính. Đồng thời nhấn mạnh trong năm 2020 DATC sẽ nhìn nhận, đánh giá lại thực trạng và tăng cường phối hợp với Cục TCDN để bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, bên cạnh đó đề cao công tác quản trị nội bộ trong Công ty.

                        

Buổi chiều cùng ngày, DATC đã tổ chức Hội nghị Người lao động với sự tham gia của Ông Bùi Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính, Lãnh đạo DATC và toàn thể CBNV trong Công ty.

                       

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM