Sáng ngày 7/11/2019, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã trao Quyết định số 2209/QĐ-BTC ngày 31/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính giao Ông Phạm Mạnh Thường - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam phụ trách Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.                             

Trước đó, vào ngày 16/10/2019, Ông Lương Hải Sinh nguyên Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng thành viên DATC đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tại Quyết định số 1399/QĐ-TTg.

Ông Phạm Mạnh Thường về công tác tại DATC ngay từ những ngày đầu thành lập. Ngày 1/6/2008, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 22/QĐ-MBN và giữ chức vụ cho đến nay. Trong thời gian đương nhiệm, Ông đã tham gia chỉ đạo thực hiện thành công nhiều phương án lớn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao về tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty, điển hình như: Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinaline)...

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM