1. Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu số 04 - Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án ĐTXD công trình Tòa nhà văn phòng tại 73 Quang Trung, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Địa chỉ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn – 02 túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.

Nguồn vốn: Nhà nước ngoài ngân sách (quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác).

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam mời tất cả các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

2. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn) tại: CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Địa chỉ liên hệ, làm việc: số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024)39454738 (số máy lẻ: 8003/ 8006); Fax:(024)39454737.

3. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2019 đến trước 15 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2020 (trong giờ hành chính) (ngay trước thời điểm đóng thầu).

4. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến: CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM, địa chỉ: số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội chậm nhất là 15 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2020 (Giờ Việt Nam).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 03 tháng 01 năm 2020 (ngay sau thời điểm đóng thầu) tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM, địa chỉ: số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM