Thông tin về đợt đấu giá:

- Đơn vị chào bán cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

- Lô cổ phần đấu giá: 200.000 cổ phần của DATC tại CTCP Sông Hồng 36.

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 47.000.000 đồng.

- Thời điểm tổ chức đấu giá: 15/6/2019.

Kết quả đăng ký đấu giá:

STT

Diễn giải

Số lượng

Đơn vị

1

Tổng số nhà đầu tư tham dự đấu giá

2

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư cá nhân

2

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư tổ chức

0

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư trong nước

2

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư nước ngoài

0

Nhà đầu tư

2

Tổng số lượng lô cổ phần được đăng ký mua hợp lệ

1

Lô cổ phần

Thông tin về nhà đầu tư trúng đấu giá:

- Ông Nguyễn Khoa Trường.

- Số CMND: 131328483 do Công an Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 23/04/2009.

- Giá trúng đấu giá: 47.000.000 đồng.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM