1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản (Trung tâm Hà Nội);

Địa chỉ: Số 6a Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý. 

Số lượng:

+ Nhà cửa vật kiến trúc: 04 danh mục;

+ Máy móc thiết bị: 11 danh mục;

+ Phương tiện vận tải: 04 danh mục;

+ Thiết bị dụng cụ quản lý: 04 danh mục

Giá khởi điểm: 118.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu đồng)

(Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

3. Chất lượng và nguồn gốc của tài sản đấu giá: là tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Trung tâm Giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản tiếp nhận từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con, Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của Trung tâm Hà Nội:

a) Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, đại điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh…);

b) Về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng)…;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và thông tư 48/2017/TT/BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của DATC (www.datc.vn). Thời gian hết hạn nhận hồ sơ là ngày: 27/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 6A Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội.

Trung tâm chỉ phúc đáp cho đơn vị được lựa chọn là tổ chức đấu giá tài sản sau 3 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia và hồ sơ không hoàn trả cho các đơn vị đăng ký.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.

Địa chỉ: Số 6A Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 39743246.( Phòng Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản).

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM