1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: số 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản đấu giá: Khoản nợ không có tài sản bảo đảm của DATC tại Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông.

  1. Giá khởi điểm: 598.931.425 đồng.
  2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Có đăng ký kinh doanh và hoạt động ngành nghề theo quy định Luật đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

2

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

- Hồ sơ năng lực nêu rõ số lượng đấu giá viên hoạt động tại đơn vị; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá (liệt kê một số hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành;

- Uy tín: trong 03 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng.

3

Cơ sở vật chất và kế hoạch bán đấu giá

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh…);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

4

Thù lao dịch vụ

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

* Lưu ý: Hồ sơ năng lực pháp lý của tổ chức bán đấu giá tài sản phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá và thông tin liên hệ:

+ Thời gian nộp hồ sơ: trong vòng 04 ngày kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của DATC (trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Thông tin liên hệ: Ban Mua bán nợ 2. SĐT 02439454738 (số máy lẻ 7005).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM