1. Tên tài sản bán đấu giá: Giá trị khoản nợ phải thu (không có tài sản bảo đảm) của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông. Cụ thể như sau:

 

TT

TÊN KHÁCH NỢ

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông

5.018.704.748

 

+ Nợ gốc

2.722.415.569

 

+ Nợ lãi

2.296.289.179

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng mua bán nợ số 49/2018/DATC-VCBHN ngày 24/12/2018 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Biên bản ngày 24/12/2018 về việc xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và CTCP Tiếp vận Biển Đông;

- Thông báo 2321/TB-HAN-KHDN1 ngày 24/12/2018 về việc chuyển giao quyền chủ nợ.

- Biên bản xác nhận công nợ ngày 20/02/2019 giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Tiếp vận Biển Đông.

3. Giá khởi điểm: 598.931.425 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn, bốn trăm hai mươi lăm đồng).

   (Khoản nợ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng).

    Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu khoản nợ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

4. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

5. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

6. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu Giá Việt Á (Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

7. Bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

8. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý khoản nợ: Từ ngày 13/06/2019 và ngày 14/06/2019 tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 16 giờ ngày 21/06/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á.

10. Thời gian thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày 21/06/2019

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á; Tài khoản số: 110000121113 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thăng Long.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 09 giờ ngày 24/06/2019 tại Phòng Đấu giá - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á (Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Đống Đa, TP. Hà Nội)

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín một vòng tại cuộc đấu giá

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Địa chỉ: số 51 Quang Trung - Hai Bà Trưng – TP Hà Nội

Tel: 024.39454738/ Fax: 024.39454737

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM