Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản sau:

1. Tài sản đấu giá

Toàn bộ số cổ phần của công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC) tại công ty cổ phần Sông Hồng 36. Số lượng cổ phần: 200,000 cổ phần. Mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần.
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
* Bán nguyên lô cổ phần

2. Người có tài sản:

Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC)

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

 Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm,tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 47,000,000 đồng. (Bằng chữ Bốn mươi bẩy triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 50,000 đồng. (Bằng chữ Năm mươi nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 20 % giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng  tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6.  Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 06 năm 2019

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày

- Thời gian xem tài sản: Ngày 29 và ngày 30/5/2019

- Địa chỉ xem tài sản: Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC) - Địa chỉ số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nộp tiền đặt trước:Trong 3 ngày trước ngày đấu giá

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.