1. Tài sđấu giá

Toàn bộ tài sản là nhà xưởng hiện có tại mặt bằng kho bờ nam gắn liền với quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại số 26 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, theo biên bản bàn giao tài sản thay thế nghĩa vụ trả nợ số 01/2012/MBN-C&TL ký ngày 17/8/2012 giữa công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và công ty cầu 7 Thăng Long. (Chất lượng, hiện trạng theo chứng thư 0204/2019/CTTĐG-NHV ngày 2/4/2019 của công ty thẩm định giá - dịch vụ Nghĩa Hưng)

2. Người có tài sn:

Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC)

3. Đối tượng, điu kin tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khi đim,tin mua h sơ tham gia đấu giá, tin đặt trước:

- Giá khởi điểm: 21,970,000,000 đồng.  (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, chín trăm bẩy mươi triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 500,000 đồng. Bằng chữ Năm trăm nghìn đồng

- Tiền đặt trước: 4,394,000,000 đồng.  Bằng chữ:Bốn tỷ ba trăm chín mươi bốn triệu

5. Hình thc đấu giá, phương thc đấu giá:

- Hình thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6. Bán h sơ, tiếp nhn h sơ, xem tài sn, t chc đấu giá (Trong gi hành chính).

- Thời gian bán đấu giá:  16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2019

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày

- Thời gian xem tài sản:  Ngày 13 và ngày 14/5/2019

- Địa chỉ xem tài sản:  số 26 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Thời gian nộp tiền đặt trước:  Trong 3 ngày trước ngày đấu giá

7. Địa điểm bán h sơ, tiếp nhn h sơ, t chc cuc đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. - ĐT 024.32323235.

 

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM