Ngày 27/5/2019, tại Hà Nội, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cùng Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) khai mạc Hội thảo đào tạo Diễn đàn các Công ty quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) lần thứ 6 với chủ đề “Khuôn khổ hoạt động và pháp lý trong hoạt động mua bán, xử lý nợ nhằm tăng cường ổn định tài chính khu vực”. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, 27-28/5/2019.

                      

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo DATC, VAMC, đại diện thành viên IPAF, chuyên gia ADB, chuyên gia quốc tế và trong nước về lĩnh vực tài chính, mua bán, xử lý nợ.

Hội thảo đào tạo là hoạt động thường niên do ADB và thành viên giữ vai trò Chủ tịch luân phiên IPAF đồng tổ chức. Hội thảo được tổ chức với mục đích đào tạo chuyên môn cho cán bộ các đơn vị là thành viên IPAF. Tại Hội thảo lần này, các diễn giả là chuyên gia ADB, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực tài chính kinh tế và thành viên Diễn đàn IPAF chia sẻ về vai trò của Chính phủ và Công ty xử lý nợ (AMC) trong việc áp dụng mô hình AMC phù hợp.

Hội thảo cũng tập trung phân tích về mô hình hoạt động và cơ chế hình thành phát triển AMC công; xu hướng, chiến lược phát triển thị trường mua bán, xử lý nợ tại châu Á, trong đó có Việt Nam, qua đó phân tích vai trò của các AMC công trong việc tạo lập, dẫn dắt thị trường mua bán, xử lý nợ. Đồng thời chia sẻ về quá trình hoạt động và những thách thức trong xử lý nợ xấu và định hướng hoạt động trong thời gian tới của từng thành viên IPAF.

Ngoài ra, Hội thảo tập trung thảo luận về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ công cụ của Chính phủ sang hoạt động theo cơ chế thị trường và những bài học kinh nghiệm của Châu Âu về cơ chế xử lý nợ nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của từng quốc gia, khu vực đưa ra những giải pháp cần thiết đảm bảo sự ổn định tài chính – kinh tế.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM