Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: số 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản đấu giá: Khoản nợ không có tài sản bảo đảm của DATC tại Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông.

3. Giá khởi điểm: 598.931.425 đồng.

4. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Sau khi xem xét và đánh giá hồ sơ năng lực của các tổ chức bán đấu giá, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt nam thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

- Công ty cổ phần đấu giá Việt Á.

- Địa chỉ: Số 168 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trân trọng thông báo./.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM