1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giáCông ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Thông tin về tài sản đấu giá: Tài sản trên đất gắn liền với lợi thế quyền thuê 19.899 m2 đất (đất thuê trả tiền hàng năm) tại Nhà máy cơ khí chế tạo của Công ty cổ phần Lilama 45.4, địa chỉ phường An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai (Số 4, đường số 9A, KCN Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, Đồng Nai).

3. Giá khởi điểm: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Stt

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Có đăng ký kinh doanh và hoạt động ngành nghề theo quy định Luật đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

2

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động tại đơn vị;

- Thời gian hoạt động tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

- Tỷ lệ đấu giá thành công cao.

3

Cơ sở vật chất và kế hoạch bán đấu giá

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh…);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

4

Thù lao dịch vụ

Theo quy định của Bộ Tài chính:

- Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

* Lưu ý: Hồ sơ năng lực pháp lý của tổ chức bán đấu giá tài sản phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định.

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM chỉ thông báo cho đơn vị có hồ sơ đáp ứng được các điều kiện phù hợp với các tiêu chí lựa chọn sau 02 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia theo thông báo trên website của DATC (www.datc.vn), những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và DATC không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia cung cấp dịch đấu giá và liên hệ:

+ Thời gian nộp hồ sơ: trong giờ hành chính, trước 17h00 ngày 14/01/2019.

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM, số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM.

+ Chi tiết xin liên hệ: Phòng Mua bán nợ – Chi nhánh Công ty Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.8539428 – 0283.8553324

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM