1. Tên, địa chỉ người có tài sản hợp tác đầu tư: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: số 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản hợp tác đầu tư: Gía trị lợi thế thương mại Khu đất, quyền phát triển dự án và quyền được sử dụng khu đất để xây dựng Nhà ở xã hội tại Km2 Thị trấn Ba Ngòi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thông tin pháp lý về tài sản hợp tác đầu tư:

- Diện tích khu đất: 18.850 m2 (1,885 ha).

- Địa giới khu đất: Phía Bắc giáp đường đất; Nam giáp đất trống; Đông giáp đường; Tây giáp đất trống.

- Địa chỉ khu đất: P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Km2, Thị trấn Ba Ngòi, huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh trước đây).

- Trích lục đất số: 153 XDCB ngày 9/6/1985 của Chủ nhiệm Ủy ban XDCB tỉnh Phú Khánh (thi hành Quyết định số 720 UB/XD ngày 05/6/1985 của UBND tỉnh Phú Khánh).

- Theo Thông báo số 252/TB-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu đất trên được: “... UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam được phép sử dụng lô đất tại Công ty Thủy tinh Cam Ranh nhiều nhất là 07 năm để đầu tư nhà xưởng (hoặc cho thuê) sản xuất đối với các ngành công nghiệp sạch, không ảnh hưởng đến môi trường. Sau thời gian này, Công ty thực hiện xây dựng Nhà ở xã hội thu nhập thấp tại lô đất theo đúng quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cam Ranh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức hợp tác đầu tư:

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Có đăng ký kinh doanh và hoạt động ngành nghề theo quy định Luật doanh nghiệp;

- Có ngành nghề kinh doanh đầu tư bất động sản;

- Có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng.

2

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

- Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành các dự án đã được đối tác đánh giá cao.

- Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên được đào tạo chính quy chuyên ngành xây dựng, bất động sản.

- Báo cáo tài chính

3

Cơ sở vật chất và kế hoạch hợp tác đầu tư

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

- Có phương án hợp tác đầu tư khả thi, hiệu quả.

* Lưu ý: Hồ sơ năng lực pháp lý của tổ chức hợp tác đầu tư phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ hợp tác đầu tư và thông tin liên hệ:

+ Thời gian nộp hồ sơ: trong giờ hành chính, trước 17h00 ngày  07  /01/2019.

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Thông tin liên hệ: Ban Quản lý, khai thác tài sản. SĐT 024 3.9454913 (số máy lẻ 121).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM