1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

2. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ lô cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện An Pha.

- Số lượng lô cổ phần chào bán: 10.255.222 cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần.

- Giá khởi điểm 01 cổ phần: 10.200 đồng/1 cổ phần.

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 104.603.264.400 đồng.

3. Kết quả bán đấu giá:

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần vào ngày 21/12/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 18/12/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Do đó kết quả bán đấu giá cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện An Pha chưa được thực hiện.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM