1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

TT

Tên

tài sản

Địa chỉ/Đặc điểm

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(Đồng)

1

Quyền sử dụng đất

Xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

117.732,30

6.675.421.410

2

Quyền sử dụng đất

Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

164.704

10.075.833.000

3

Quyền sử dụng đất

Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

49.400

3.095.366.805

4

Quyền sử dụng đất

Ấp Tân Lợi 2, Phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

473

206.226.000

5

Quyền sử dụng đất

Khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (Nay là Khu vực Thới Hưng, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ).

4.544

631.597.824

6

Quyền sử dụng đất

Khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

25.852

1.696.149.720

7

Quyền sử dụng đất

Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

1.725

104.793.750

8

Phương tiện vận tải

Xe ô tô tải có mui hiệu Cửu Long, biển số đăng ký 69L – 6864

 

57.150.000

9

Phương tiện vận tải

Xe ô tô tải có mui hiệu Cửu Long, biển số đăng ký 69L – 6889

 

68.580.000

10

Phương tiện vận tải

Xe ô tô tải bảo ôn hiệu Hino, biển số đăng ký 69L – 6979

 

229.500.000

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Theo các phụ lục đính kèm.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của DATC:

- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá loại tài sản nêu trên (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng ...

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 2).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Việt Lợi

Ban Mua bán nợ 2 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024. 32222049 (Máy lẻ: 109).

Trân trọng cảm ơn./.

Ban Mua Bán Nợ 2 - DATC

Tệp đính kèm