1. Tên tài sản: Toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Trường Sơn; Giá trị khoản nợ đến thời điểm 30/6/2017 là 23.136.853.477 đồng (Nợ gốc: 12.792.250.000 đồng; Nợ lãi: 10.344.603.477 đồng).

2. Giá khởi điểm: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

- Người mua được tài sản tự làm và chịu các loại phí, lệ phí có liên quan đến chuyển quyền sở hữu nợ phải thu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn)

3. Thời gian đăng thông báo bán đấu giá tài sản: Thông báo bán đấu giá được đăng 02 lần trên báo Pháp luật Việt Nam vào các ngày 28/07/2017 và ngày 02/08/2017.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/07/2017 đến ngày 07/08/2017 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 10/08/2017 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

6. Điều kiện khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc Tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trung Tâm Hà Nội - DATC