1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư hàng hóa. 

2.2. Số lượng:

- Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải: 255 danh mục

- Vật tư hàng hóa: 7.149 danh mục

2.3. Chất lượng tài sản:

Tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, DATC tiếp nhận từ TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, CTCP Trang trí Nội thất Hiệp Hòa Phát, CTCP Xây lắp vật tư kỹ thuật, CTCP Đại lý hàng hải Việt Nam.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

                                                                                                       Đơn vị tính: đồng

STT

Lô tài sản

Giá khởi điểm

(Đã bao gồm VAT)

1

Số 1 (Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải)

1.807.945.000

2

Số 2 (Vật tư hàng hóa)

10.252.000.000

3

Số 3 (Vật tư hàng hóa)

6.645.600.000

4

Số 4 (Phương tiện vận tải)

1.498.750.000

5

Số 5 (Phương tiện vận tải)

7.900.000

6

Số 6 (Máy móc thiết bị)

5.090.000

 

Tổng cộng

20.217.285.000

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 08/09/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở chính DATC: Số 51 phố Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản:

Điện thoại: 024 3 9454 912; 024 3 9454 975.

Ban Tiếp nhận xử lý nợ và tài sản - DATC