1. Tên tài sản: Toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Cienco 8 và các công ty con, bao gồm: Cienco8, Cienco8 – CN phía Nam, Công ty Việt Lào, Công ty 889, Công ty 875, Công ty 838,Công ty 874, Công ty 886.

2. Giá khởi điểm: 8.435.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước là 1.000.000.000 (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn).

3. Thời gian đăng thông báo bán đấu giá tài sản trên báo (báo Nhà báo và Công luận) 02 số: Ngày 16/02/2017 và ngày 20/02/2017.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và mua hồ sơ: từ ngày 16/02/2017 đến ngày 22/02/2017 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An - Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt cọc và đăng ký mua tài sản: từ ngày 16/02/2017 đến ngày 22/02/2017 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An - Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

 6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: 14 giờ 00 ngày 24/02/2017 tại Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An - Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

7. Điều kiện khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc Tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm Hà Nội - DATC