1. Tên tài sản: Lô tài sản gồm 450.000 cổ phần kèm 88.951.883.666 đồng Khoản Nợ phải thu do DATC sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Bắc Kạn - DATC.

2. Giá khởi điểm: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước là 150.000.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

3. Thời gian đăng thông báo bán đấu giá tài sản trên báo (báo Thị trường) 03 số: Ngày 08/03/2017, ngày 09/03/2017 và ngày 10/03/2017.

4. Địa điểm, thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 08/03/2017 đến 15h30 ngày 23/03/2017 tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Địa điểm, thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 09h00 ngày 28/03/2017 tại Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/03/2017 đến 15h30 ngày 04/04/2017

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: 09 giờ 30 ngày 28/03/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Điều kiện khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc Tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm Hà Nội - DATC