- Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Cienco8 và các công ty con, bao gồm: Cienco8, Cienco8 – CN phía Nam, Công ty Việt Lào, Công ty 889, Công ty 875, Công ty 838, Công ty 874, Công ty 886 tại thời điểm ngày 31/12/2016. Tổng giá trị khoản nợ phải thu là 42.261.367.172 đồng (Nợ gốc 31.974.058.080 đồng; Nợ lãi 10.287.309.092 đồng).

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 8.435.000.000 đồng.

- Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư.

- Giá đặt mua cao nhất: 8.445.000.000 đồng.

- Giá đặt mua thấp nhất: 8.435.000.000 đồng.

- Nhà đầu tư trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc.

- Tổng số tiền thu được qua bán đấu giá: 8.445.000.000 đồng

Trung tâm Hà Nội - DATC