Trong 2 ngày 24 và 27/12/2014, Chi bộ 04 và chi bộ 07 thuộc Công ty Mua bán nợ đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú của 02 chi bộ đang công tác tại Trụ sở Công ty. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ 04 và 07 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, các đồng chí đã được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

 

Văn phòng - DATC