Hướng ứng chủ trương phát động của UBTWMTTQ Việt Nam và Công đoàn Bộ Tài chính về việc chung tay góp sức, quyên góp tiền để xây dựng Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết ủng hộ cho các gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở. Với tinh thần trên, Công đoàn Công ty Mua bán nợ Việt Nam cùng với Công đoàn Bộ phận Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam đã vận động cán bộ đoàn viên công đoàn quyên góp tiền tài trợ cùng chung tay góp sức với gia đình xây dựng được 02 ngôi Nhà Tình nghĩa tặng cho 02 Hộ dân thuộc vùng nguyên liệu Mía đường cung cấp cho Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam, là doanh nghiệp có vốn đầu tư của DATC.

            Ngày 29/11/2014, đoàn công tác của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam gồm các Ông Hồ Văn Thám, Phó Tổng giám đốc DATC, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam, Ông Nguyễn Huy Lập, Trưởng Ban Pháp chế DATC, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam, Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; Ông Lê Văn Hiệu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam cùng với các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức bàn giao 02 ngôi Nhà tình nghĩa cho 02 Hộ dân tại tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang như sau.

            1. Đoàn công tác đã tổ chức bàn giao ngôi Nhà tình nghĩa cho Hộ gia đình Ông Trần Văn Cường, ngụ tại Kinh 12, ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, là người có công với cách mạng, thuộc diện Hộ nghèo, đang gặp khó khăn về nhà ở. Tổng giá trị xây dựng ngôi nhà là 105 triệu đồng, trong đó Công đoàn DATC và Công đoàn Bộ phận Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ tại TP Hồ Chí Minh tài trợ 40 triệu đồng.

2. Đoàn công tác đã tổ chức bàn giao ngôi Nhà tình nghĩa cho Hộ gia đình Ông Phạm Minh Tuấn, ngụ tại Kinh 10, ấp Minh Kiên, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, là người có công với cách mạng, nguyên bí thư Đảng ủy xã Minh Thượng, thuộc diện Hộ nghèo, đang gặp khó khăn về nhà ở, là Hộ dân trồng mía cung cấp cho Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam. Tổng giá trị xây dựng ngôi nhà là 150 triệu đồng, trong đó Công đoàn DATC và Công đoàn Bộ phận Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ tại TP Hồ Chí Minh tài trợ 36 triệu đồng, Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam tài trợ 9 triệu đồng. 

Công đoàn - DATC