Ông Phạm Thanh Quang, Tổng giám đốc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) cho biết, sau hơn 5 năm hoạt động, DATC đã tiếp nhận hồ sơ để xử lý nợ, tài sản tồn đọng loại trừ ra khỏi giá trị DN cho hầu hết DNNN đã và đang chuyển đổi sở hữu

Tính đến hết năm 2008, Công ty đã tiếp nhận được 2.223 hồ sơ DNNN (875 DN Trung ương và 1.348 DN địa phương) với tổng giá trị tiếp nhận là 2.749 tỷ đồng, trong đó nợ là 1.203 tỷ đồng và 1.546 tỷ đồng là tài sản tồn đọng, vật tư hàng hóa kém, mất phẩm chất. Riêng trong năm 2008, DATC đã tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ ra khỏi giá trị DN của 1.362 DN, giá trị thực tế thu hồi được 333,5 tỷ đồng, ước đạt 110% so với kế hoạch năm.

Nếu như trong thời gian đầu mới thành lập, DATC  chỉ tập trung vào việc xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng được Chính phủ chỉ định, thì từ năm 2006 đến nay, DATC đã thay đổi cơ bản chiến lược hoạt động kinh doanh, tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh, mua - bán, xử lý nợ theo hình thức thoả thuận gắn với quá trình hỗ trợ sắp xếp và chuyển đổi cho DNNN, đúng như mục tiêu ban đầu khi được thành lập.

Đặc biệt, DATC đã và đang triển khai 80 phương án mua - bán, xử lý nợ theo hình thức thoả thuận để giúp cho hệ thống NHTM nhà nước, NHTM cổ phần và các chủ nợ khác cắt giảm đáng kể tỷ lệ nợ xấu, tính đến nay đã giúp xử lý trên 5.000 tỷ đồng nợ xấu cho các đối tượng này.

Tin Pháp chế - DATC