Tính đến nay, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) - Bộ Tài chính đã trực tiếp giúp xử lý nợ xấu cho các Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần và các chủ nợ khác thông qua mua lại nợ xấu của các tổ chức này tại gần 80 doanh nghiệp với giá trị sổ sách khoản nợ xấu đã mua trên 5.000 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là nhà xưởng, máy móc thiết bị và bất động sản.

Được biết, đến 30/9/2008 dư nợ xấu của các Ngân hàng là 35.000 tỷ đồng nên nhu cầu đẩy mạnh hoạt động của DATC trong thời gian tới là cần thiết nhằm giúp các chủ nợ nhanh chóng thu hồi một phần vốn kinh doanh để phục vụ cho các nhu cầu và cơ hội kinh doanh mới, cải thiện tình hình tài chính của chủ nợ.

DATC thực hiện xử lý nợ xấu thông qua nhiều biện pháp khác nhau tùy thực tế cụ thể tại doanh nghiệp khách nợ và đánh giá của DATC như xử lý tài chính để cơ cấu lại nợ và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; sử dụng tài sản đảm bảo để góp vốn với doanh nghiệp khác; thu nợ có chiết khấu hoặc bán nợ cho tổ chức kinh doanh nợ khác; bán tài sản đảm bảo nợ, khai thác cho thuê tài sản,…

Chính hoạt động kinh doanh của DATC đã mở ra một hướng đi mới trong việc xử lý triệt để nợ xấu, góp phần làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của nền kinh tế nói chung và của chủ nợ nói riêng, đặc biệt là thúc đẩy sắp xếp lại và cổ phần hóa các Ngân hàng Thương mại Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước theo chương trình của Chính phủ.

Tin Pháp chế - DATC