Ngày 28/11/2008, Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển đổi thành Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng (Hunex) và sẽ chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp vào ngày 01/12/2008.

Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước lớn trên địa bàn Thành phố Đà nẵng, chuyên về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giày cho thị trường nội địa và xuất khẩu cho các thị trường Châu Âu và Mỹ.

Trong những năm qua, do khó khăn về vốn, nhân lực, thị trường, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều bất lợi, thua lỗ liên tục nhiều năm, mất cân đối nghiêm trọng về mặt tài chính, thu nhập và đời sống của hơn 1.800 công nhân lao động gặp khó khăn do không có việc làm và nợ lương, nợ BHXH, nợ ngân sách kéo dài.....

Tính đến 30/9/2007, vốn chủ sở hữu của Công ty âm (-) 131 tỷ đồng, nợ phải trả quá hạn là 229 tỷ đồng và kế hoạch cổ phần hóa không thực hiện được do doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản. Vấn đề của Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng làm đau đầu các nhà quản lý địa phương trong xử lý các vấn đề tồn tại của Công ty. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng đều rơi vào bế tắc, nếu thực hiện phá sản doanh nghiệp thì các chủ nợ không thu hồi được nợ, người lao động không có việc làm và thu nhập, nợ lương, nợ BHXH, nợ ngân sách không xử lý được ... Các vấn đề chính trị, xã hội trên địa bàn sau khi thực hiện phá sản công ty này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Qua đánh giá toàn diện tình hình Công ty Hữu Nghị Đà nẵng, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã thấy được khả năng phục hồi và phát triển của Công ty nếu thực hiện các giải pháp do DATC mang lại. Được sự quan tâm phối hợp và giúp đỡ của UBND TP Đà Nẵng, các cơ quan ban ngành địa phương và các chủ nợ, DATC đã thực hiện nghiệp vụ mua nợ từ các chủ nợ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và phối hợp với UBND TP Đà nẵng để chuyển nợ thành vốn góp và thực hiện chuyển đổi Công ty thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ phần thì DATC nắm giữ 57,11% thông qua góp vốn bằng nợ phải trả của công ty, các cổ đông chiến lược 30%, cán bộ công nhân viên Công ty Hữu Nghị 6,05%, các cổ đông thông qua đấu giá công khai 6,84%. Sau khi chuyển thành Công ty cổ phần, DATC tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, hỗ trợ về kỹ thuật và quản lý, quản trị để giúp Công ty cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh ...

Đến nay, tình hình tài chính đã được cải thiện, Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng đã được DATC xử lý triệt để âm vốn chủ sở hữu thông qua thực hiện xoá nợ phải trả và cơ cấu thời hạn trả nợ cho Công ty, thực hiện đổi mới dây chuyền công nghệ, tổ chức hợp lý quy trình tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu với chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, để có thể tận dụng và phát huy tiềm năng xuất nhập khẩu nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

Ngày 28/11/2008, Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển đổi thành Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng (Hunex) và sẽ chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp vào ngày 01/12/2008.


Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng là bước phát triển mới mang tính chất lịch sử đưa Công ty thoát khỏi bờ vực phá sản. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với sự lạc quan về triển vọng phát triển trong tương lai, dự kiến trong năm 2009 phấn đấu đạt doanh thu 211 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 8,1 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 12%; từ năm 2010 - 2011 bình quân mỗi năm đạt doanh thu 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 12,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9,5 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 13,5 - 15%, giải quyết việc làm cho hơn 1.800 lao động, trả hết nợ BHXH, nợ NSNN.


Hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp của DATC đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng và các doanh nghiệp đang trong tình trạng phá sản khác. Chính kết quả hoạt động của các công ty được DATC tái cơ cấu là động lực mạnh mẽ góp phần đem lại hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Tin Pháp chế - DATC